De overgang van droogstand naar melkgevend was nog een aandachtspunt op ons bedrijf.
Afgelopen zomer hebben we meer last gehad van koeien met ketose, slepende melkziekte en lebmaagverplaatsingen. Ook hadden we een aantal koeien met melkziekte.

De voerovergang van droogstand naar melkgevend is te groot, en de energieopname te laag.
We verwachten door het verstrekken van droogstandsbrok aan droge koeien de transitie beter te laten verlopen.
Tevens willen we de krachtvoerbox als separatiebox gebruiken, om koeien vlak voor afkalven makkelijk naar het strohok te kunnen separeren.

In samenwerking met Bloemert is ons plan uitgedacht, om een doorloopbox van Hanskamp uit te breiden met Fullwood software.
Een droge koe komt via de achterzijde de box binnen, krijgt haar krachtvoer, en verlaat de box ook weer via de achterzijde.
Pas op het door ons ingestelde moment, zal de koe gesepareerd worden naar het strohok, en de krachtvoerbox aan de voorzijde verlaten.

Bekijk het filmpje van de Hanskamp doorloopbox op de Hanskamp website

De komende maanden zullen we er achter komen of ons plan het gewenste effect heeft!