Voeding van de koeien is op een melkveebedrijf een belangrijk onderdeel. Onze koeien worden gevoerd met ruwvoer (graskuil en ma´s) in combinatie met een aantal bijproducten (perspulp en graanbostel) en krachtvoer.

Alle dieren hebben koolhydraten, vetten, eiwit, mineralen en vitaminen nodig voor het lichaamsonderhoud. Daarnaast is er specifiek extra energie nodig voor groei, melkproductie en dracht.
Om de voeding zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende diergroepen op ons bedrijf, worden verschillende diergroepen apart gevoerd. Zo wordt er voor jongvee een ander voer gemengd dan voor melkvee of voor droge koeien. Dit rantsoen wordt berekend door onze voervoorlichter van C.A.V. Den Ham.

De voedingsmiddelen worden met behulp van een verreiker in de voermengwagen gegooid, die de grondstoffen mengt.

Het rantsoen is samengesteld uit de volgende componenten: snijma´s, graskuil, perspulp, graszaadstro, graanbostel, natriumbicarbonaat, krachtvoermengsel en krijt.
In de zomer wordt er daarnaast vers gras aan de koeien gevoerd.

Naast voer is water ook van groot belang. Onze koeien kunnen onbeperkt water drinken. Een globale indicatie van de waterbehoefte is:
- Jongvee (0-1 jaar): 5-30 liter/dag
- Jongvee (1-2 jaar): 30-55 liter/dag
- Droogstaande koe: 30-60 liter/dag
- Melkkoe (20 kg melk): 70-100 liter/dag
- Melkkoe (40 kg melk): 100-170 liter/dag

Hieronder een korte uitleg van de verschillende voercomponenten:
Snijma´s
Snijma´s bevat veel zetmeel en dient als belangrijke bron van energie. Ma´s wordt in april gepoot. Als de korrel rijp is (vaak in september of oktober) wordt de ma´s gehakseld en ingekuild.

Graskuil
Graskuil bevat suikers en eiwitten en levert een belangrijke bijdrage aan structuur voor de pens. Kuil bestaat uit gras dat in een sleufsilo, graskuil of in balen door melkzuurgisting wordt geconserveerd. Voor het maken van een graskuil wordt het gras gemaaid, gedroogd, geschud en ingekuild.

Perspulp
Perspulp komt vrij tijdens de verwerking van suikerbieten tot suiker. Perspulp is een smakelijk en energierijk product. Het bevat veel makkelijk afbreekbare koolhydraten die geleidelijk vrijkomen in de pens en omgezet worden in propionzuur. Dit stimuleert de melk en melkeiwitproductie. Doordat de energie van de perspulp geleidelijk vrijkomt, wordt pensverzuring voorkomen.

Graszaadstro
Stro is een bron van structuur voor de pens. Het ruwe celstofgehalte is hoog, waardoor stro moeilijk verteerbaar is. Dit zorgt ervoor dat het voedsel wat langer in de pens blijft en goed verteerd wordt. Stro bevat weinig voederwaarde en lage gehalten aan eiwit, vet en mineralen.

Graanbostel
Graanbostel is een restproduct van de bio-ethanolproductie. De basisgrondstoffen bestaan uit verschillende soorten granen. Na vergisting ontstaat er bio-ethanol en als bijproduct komt een mengsel van gistresten en gries vrij. Graanbostel is smakelijk en bevat veel eiwitten en celwanden, waardoor de verteerbaarheid trager verloopt wat rust geeft in de pens.

Natriumbicarbonaat
Natriumbicarbonaat buffert de zuurgraad in de pens. Bicarbonaat is het hoofdbestanddeel van het speeksel van de koe.
Bij te weinig buffer van de pens ontstaat pensverzuring. - Bij hoogproductief melkvee schiet de eigen bicarbonaat productie van de koe via het speeksel vaak tekort, waardoor pensverzuring kan ontstaan.
- Bij hittestress (temperaturen vanaf 20 graden Celsius en bij een hoge luchtvochtigheid) eten koeien minder ruwvoer en hijgen koeien meer. Hierdoor wordt er minder speeksel aangemaakt en is er een hogere CO2-uitstoot, waardoor het lichaam meer bicarbonaat nodig heeft om de zuurgraad (pH) van het lichaam op peil te houden. Toevoeging van natriumbicarbonaat aan het rantsoen bevordert het evenwicht in de pens en helpt pensverzuring te voorkomen.

Krachtvoermengsel
Om de vitaminen en mineralen in het voer aan te vullen wordt gebruik gemaakt van een krachtvoermengsel.

Krijt
Krijt bevat veel calcium. Koeien verliezen veel calcium via de melkproductie. Daarnaast is calcium nodig voor een goede werking van de spieren. Ze hebben daarom via het voer extra calcium nodig.

Vers gras
In het voorjaar en zomer worden onze koeien grotendeels gevoerd met vers gras (zomerstalvoeren). Het rantsoen zoals hierboven vermeld wordt daarnaast ook gevoerd, maar in lagere hoeveelheden. Vers jong gras bevat veel suikers, eiwit en water. Koeien zijn dol op vers gras!