Koeien hebbben 's zomers vaak last van hittestress.
Hittestress ontstaat als een dier door hoge temperaturen en luchtvochtigheid niet meer in staat is zijn lichaamstemperatuur te regelen. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van de dieren. Ze worden sloom, eten minder, hun afweer neemt af en ze worden ziek.
De ideale temperatuur voor een koe ligt tussen -5C en 15C. Bij een temperatuur van 20C en een luchtvochtigheid van 60-80% heeft een koe al last van de warmte.
Hoe hoger de temperatuur, hoe meer energie een koe gebruikt om zichzelf te koelen. Eigenlijk heeft de koe dan dus meer voeding dan normaal nodig om in die energie te voorzien. Koeien met hittestress vreten echter nog maar heel weinig, drinken veel en rusten voortdurend.
Minder vreten leidt tot een lagere melkproductie. Vaak hebben ze nog wel trek in krachtvoer, maar de verstoorde balans tussen ruw- en krachtvoeropname kan ledien tot pensverzuring en lebmaagverplaatsing. De dieren hebben hierdoor nog minder eetlust en komen in een negatieve spiraal.
Ook een verminderde conditie en weerstand zijn het gevolg van hittestress. Daarom is het zaak om koeien bij erg hoge temperaturen aan het eten te houden.

Om het klimaat in onze stal te verbeteren hebben we 3 grote ventilatoren langs het voerhek opgehangen. Daarnaast komt er bij de melkrobots ook een extra ventilator.
Deze ventilatoren hebben een doorsnede van 130 cm.