Na 5 jaar uitbreiden is onze stal alweer te klein om al het vee te huisvesten. We hadden de keuze of een jongveestal bouwen, of de huidige stal verlengen. We hebben gekozen voor het verlengen, zodat in de toekomst het jongvee ook afgestoten kan worden. De stal kan dan volledig benut worden voor melkvee. Er kunnen dan maximaal 250 stuks melkvee gehuisvest worden. De werkzaamheden zijn vandaag gestart. De foto's kunt u onder het menu bouw bekijken.

Voor de bouwwerkzaamheden kunnen beginnen zal er eerst wat gesloopt moeten worden