Voor de natte bijproducten hadden we nog geen echte sleufsilo. Graanbostel werd aan eenzijde tegen balen ingekuild. Vanwege het gemak hebben we ervoor gekozen een bestaande kuilplaat eenzijdig te voorzien van L-keerwanden van 1,50 meter hoog. De wanden zijn evenals de voorgaande afkomstig van SIM beton te Markelo. Nu hebben we alle platen voorzien van wanden.