Dit voorjaar hebben we een perceel cultuurgrond van 1 ha gekocht. Dit perceel grenst aan een van onze veldkavels, waardoor deze kan worden vergroot. Dit jaar wordt er maïs verbouwd. Na de oogst wordt het perceel geegaliseerd en ingezaaid met een grasklavermengsel.