Op 4 maart is de koop/ruilovereenkomst gesloten voor een perceel gelegen aan de Nieuwe Berkendijk te Lemele. In het kader van het project Kavels voor koeien is het perceel gelegen aan de Ruitenveensweg ingebracht voor kavelruil. Wij kregen de optie aangeboden om een groter perceel terug te krijgen, waardoor ons areaal gegroeid is met 4.57 ha. Dit voorjaar wordt het land ingezaaid met een gras/klavermengsel. De eerste twee snedes zullen worden ingekuild, waarna er wordt gestart met zomerstalvoedering.


Perceel Ruitenveensweg


Perceel Nieuwe Berkendijk