Elke 6 weken wordt van elke koe een individueel melkmonster bemonsterd. Naar aanleiding hiervan komen er gegevens beschikbaar over de hoeveelheid melk, de gehalten (vet, eiwit, ureum, lactose) en het celgetal.
Na de laatste monstername van 11 april 2016 bleek dat koe 56 (Jannie 112) in haar leven ruim 100.000 liter melk geproduceerd heeft!
Ze is daarmee de 3e koe op ons bedrijf die deze mijlpaal heeft bereikt.
koe56
Koe 56

Deze koe is geboren op 30 januri 2003 en dus ruim 13 jaar oud. Ze heeft voor het eerst afgekalfd op 13 februari 2005 en produceert nu dus al 11 jaar melk.
In totaal heeft ze 8203 kg vet en eiwit gegeven.
In onderstaande koekaart zijn de productiegevens van al haar lactaties te zien.
koekaart56
Koekaart koe 56