Naast de robot is een groot nieuw strohok gerealiseerd, voor afkalvende en zwakke koeien. Hierdoor hebben we ons andere strohok bij de melkstal niet meer nodig.
Dit oude strohok maakt plaats voor ligboxen voor jongvee.

De verbouw is verricht door Bouwbedrijf Hoogeslag.