Hierboven ziet u de percelen die momenteel eigendom of in gebruik zijn.

Het totale oppervlakte is 43 ha; waarvan 27 ha in eigendom.

Onze grond wordt volledig gebruikt voor de verbouw van gras; wat ingekuild wordt en deels gebruikt wordt voor zomerstalvoeren.