Diergezondheid is van groot belang. Gezonde dieren groeien beter en geven meer melk. Maar belangrijker nog: als de dieren goed te pas zijn, is de boer ook goed te pas!

Om de dieren gezond te houden zijn een aantal dingen van belang. Huisvesting, voeding, verzorging en een lage infectiedruk dragen bij aan het voorkomen dat een dier ziek wordt. Een aantal zaken waar op ons bedrijf op gelet wordt om te voorkomen dat dieren ziek worden zijn:
- Huisvesting: schone ligboxen, schone vlakke looppaden
- Klimaat: temperatuur in de stal, ventilatie, het voorkomen van tocht
- Voeding: voer aangepast op de diergroep, mineralen, onbeperkt water
- Verzorging: vaak in de stal aanwezig zijn en op tijd ingrijpen als een dier ziek lijkt
- Preventief behandelen: ontsmettende speendip na het melken, klauwen bekappen bij droogzetten
- Lage infectiedruk: schone ligboxen en kalverhokken
- Dierziektebestrijdingsprogramma's: Leptospirose, Para-TBC, Salmonella, BVD en IBR

Diergeneesmiddelen:
Wanneer een dier toch ziek wordt is het zaak deze zo goed mogelijk te verzorgen.
Kreupele dieren worden zo snel mogelijk bekapt. Zwakke dieren worden in het strohok gezet waar ze meer rust en ruimte hebben en een zachtere ondergrond om te liggen en staan. Koeien met een ontsteking en koorts (bijvoorbeeld uierontsteking of baarmoederontsteking) worden zo snel mogelijk met antibiotica behandeld. Elke behandeling wordt bijgehouden in het managementsysteem op de computer.
Na behandeling van een dier geldt voor elk diergeneesmiddel een specifieke wachttijd voordat melk en vlees van de behandelde koe geleverd mogen worden. Hier wordt ook streng op gecontroleerd. Dit is om te zorgen dat de voedselveiligheid gegarandeerd is.

Soms drinkt een dier uit zichzelf onvoldoende omdat ze ziek is. We gebruiken dan een koe-drench (een soort fietspomp die water uit de emmer in de koe pompt) om de koe makkelijk en snel water en mineralen te kunnen geven.

Antibiotica gebruik:
De laatste jaren is het gebruik van antibiotica in de veehouderij vaak in het nieuws geweest. Ook wij gaan bewust om met het gebruik van antibiotica.
De dierenarts steld jaarlijks een bedrijfsspecifiek gezondheidspan en behandelplan op. Op basis hiervan wordt er met de dierenarts gekeken op welke manieren we nog meer kunnen voorkomen dat dieren ziek worden. Ook is er beschreven bij welke ziekte we welke medicijnen zelf mogen toepassen.
Antibiotica wordt bij ons zo min mogelijk gebruikt, maar wanneer een dier ziek is wordt er wel met antibiotica ingegrepen!
Daarnaast gebruiken we verschillende soorten pijnstiller, ontstekingsremmer en voedingssupplementen (energiepil, calciumpil, herkauwpoeders) om de koe zo snel mogelijk te laten herstellen.

Droogzetten:
Als een koe drachtig is neemt de melkproductie af. De laatste 6 weken voor afkalven wordt de koe niet meer gemolken, ze staat dan droog.
Het droogzetten van koeien gebeurde eerder standaard met een antibiotica-injector in het uier. Tegenwoordig wordt er gekeken naar het celgetal (aantal witte bloedcellen in de melk, geeft aan of er ontsteking in het uier is).
Bij een laag celgetal is er geen sprake van ontsteking en wordt de koe zonder antibiotica drooggezet. We gebruiken dan wel een teat-sealer, een soort stopverf, om de speenpunt ontoegankelijk te maken voor bacteriŽn van buitenaf.
Daarnaast proberen we de omstandigheden in de stal ideaal te maken, om te voorkomen dat een koe uierontsteking in de droogstand krijgt. Zaken waar we op letten zijn bijvoorbeeld: droogzetten bij lage melkgift, aangepast droogstandrantsoen, goede hygiŽne van de ligboxen en een schoon afkalfhok.