Vandaag is de eerste Brown-Swiss kruisling geboren. 9 maanden geleden zijn we begonnen met het inkruisen van Brown Swiss stieren op onze pinken. Redenen hiervoor zijn het beter drachtig krijgen van de dieren, vitalere kalveren en proefondervinderlijk kijken of kruislingsdieren een probleemloze veestapel geven met behoud van melkproductie. Inmiddels hebben we om dezelfde redenen Fleckviehstieren op enkele koeien ingezet. De bedoeling is om deze generatie weer door te kruisen met Scandinavisch roodbont.