LIGBOXENSTAL
Voorbereiding
Uitgraven
Beton storten
Roosters leggen
Zand aanvullen
Spanten plaatsen
Metselen
Dakplaten leggen
Metselen II
Vloer storten
Stukadoren
Melkstal plaatsen
Boxen plaatsen
Gordijnen plaatsen
Bron boren
Damwand plaatsen
Voerbox plaatsen
Straten
Laaste steen
WOONHUIS
WERKTUIGBERGING
OVERIGE
UITBREIDING STAL
TWEEDE WOONHUIS
MELKROBOT