Na de bouwvak is er gestart met de bouw van een 2e bedrijfswoning. Inmiddels zijn de bouwplanken geplaatst, is de bovengrond afgegraven en de bronbemaling geplaatst.